PUIG I RUBIO ADVOCATS


©2017 PUIG I RUBIO ADVOCATS Todos los derechos reservados     Política de privacitat / Avís legal / Política de Cookies

La Bisbal de l’Empordà - Tel:  972645475 - 627943039 - 646033852

En data 17 de juny del 2016 el Tribunal Suprem ha dictat la primera sentencia contra el Banco Popular per la comercialització de bons convertibles (sentencia nº 411/2016 de la Sala Civil del 17 de juny) aquesta resolució obre la via a mils de reclamacions judicials...

Integrat per les advocades Anna Maria Puig Saltor i Eva Rubio Font, col·legiades a l’Ilustre Col·legi d’Advocats de Girona, i amb més de dotze anys d’experiència.


Oferim una atenció propera i personalitzada per cada client, amb una filosofia de treball de màxima qualitat i confiança. La nostra tasca comprèn des de l’assessorament preventiu fins la defensa dels interessos dels nostres clients davant l’Administració de Justícia.

DRET CIVIL I FAMILIA

• Contractes d’arrendament de vivenda, locals...

• Reclamació d’herències, declaració d’hereus.

• Desnonaments.

• Separacions i divorcis.

Entre d'altres...

DRET PENAL

• Denuncies i querelles.

• Sol·licitud d’ordre d’allunyament.

• Accidents de tràfic i alcoholèmies.

• Separacions i divorcis.

DRET LABORAL

• Empresaris o treballadors.

• Acomiadaments procedents o improcedents.

• Judicis laborals.

• Modificació de condicions de treball.

DRET ADMINISTRATIU

• Multes i Sancions administratives.

• Derivacions de responsabilitat.

• Procediment execució Hipotecaria.

• Estrangeria, permisos de residencia i treball...

Si, arrel de la publicitat donada a la declaració d’abusivitat de les clàusules sòl en els últims mesos, moltes particulars van reclamar a la seva oficina bancària, i la oficina els va oferir un pacte suposadament “molt avantatjós” per ser “clients preferents”, malgrat segons...

EDesprés de la petició que va dirigir l'Il.lustre Col·legi d'Advocats de Girona  al jutjat de família de Girona, donada la situacio excepcional que estem visquent, en data 22 de març de 2020,  la jutgessa titular del Jutjat de Familia de Girona  i la Magistrada...

Quan el treballador incorre en un incompliment greu i culpable, l’empresari pot extingir el seu contracte laboral, sense la obligació d’abonar una indemnització pel temps treballat en la seva empresa, ho pot fer sense preavís, i l’única formalitat a complir per l’empresari serà la notificació per escrit al treballador...

Més actualitat

Serveis d'urgències de caps de setmana i Agost trucar al 627943039 o al 646033852

Entre d'altres... Entre d'altres... Entre d'altres...