PUIG I RUBIO ADVOCATS


©2017 PUIG I RUBIO ADVOCATS Todos los derechos reservados

La Bisbal de l’Empordà - Tel:  972645475 - 627943039 - 646033852

Assessorament jurídic i defensa dels interessos dels nostres clients en els següents àmbits:




































DRET CIVIL I FAMILIA

• Contractes d’arrendament de vivenda, locals...

• Reclamació d’herències, declaració d’hereus.

• Desnonaments.

• Reclamacions de quantitat.

• Indemnitzacions por accidents, Danys i prejudicis.

• Incapacitacions, nomenament de tutor/curador.

• Separacions i divorcis.

• Modificació de mesures adoptades en sentencia de separació o divorci.

• Impagament de pensions.

• Execució de sentencies.


DRET PENAL

• Denuncies  i Querelles.

• Judicis ràpids i Judicis de Faltes.

• Sol·licitud d’ordre d’allunyament.

• Accidents de tràfic i alcoholèmies.

• Delictes comesos per menors.

• Asistencia en comissaria.

• Asistencia davant del jutjat de guàrdia.

• Sol·licituds de tercer grau penitenciari.


DRET LABORAL

• Empresaris o treballadors.

• Acomiadaments procedents o improcedents.

• Acomiadaments disciplinaris, sancions laborals.

• Reclamacions de quantitat (salaris, pagues extraordinàries).

• Modificació de condicions de treball.

• Conciliacions.

• Permisos.

• Judicis laborals.

DRET ADMINISTRATIU

• Multes i Sancions administratives.

• Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.

• Derivacions de responsabilitat.

• Procediment execució Hipotecaria.

• Estrangeria, permisos de residencia i treball, reagrupació familiar.